SOL·LICITUD DE SERVEI

 

La visió, la missió i els valors del CTSC

La visió 

Ser l'organització de referència i líder en el sector del transport sanitari a nivell estatal i obrir noves vies de negoci en altres sectors.

La missió

  • Oferir un servei excel·lent d'atenció a les persones, tant a usuaris del transport sanitari com als clients de l'organització.
  • Promoure el desenvolupament i la motivació dels nostres professionals, apostar per la retenció del talent i per la polivalència de les persones, incentivar la transferència del coneixement i desenvolupar plans de successió i carrera.
  • Promocionar la participació i la formació de manera integral, i comunicar des de la màxima transparència.
  • Augmentar la innovació i la creativitat i la millora contínua en els nostres recursos (tecnològics, de flota, etc.).
  • Promoure dins l'organització la responsabilitat social en pràctiques laborals i en polítiques d'igualtat de gènere i conciliació, de medi ambient, de participació activa i de desenvolupament de la comunitat.
  • Aconseguir el màxim equilibri dels resultats claus de l'organització, tot impulsant els nostres punts forts per augmentar la quota de mercat, amb l'expansió a altres territoris i a altres sectors.

El comportament de les persones que treballen a l'organització està motivat per uns valors compartits per tots, coherents amb la nostra missió i visió: 

Creativitat

Responsabilitat

Desenvolupament

Confiança

Il·lusió

Humilitat

Productivitat

Igualtat

Transparència

Participació

Creixement

Entusiasme

Progrés

Respecte

Col·laboracióAsignación
Acerca de