SOL·LICITUD DE SERVEI

 

Polítiques de CTSC

El Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, i les persones que l’integren, tenen el compromís d’una gestió orientada al servei, a la humanització dels serveis sanitaris, a la sostenibilitat, a vetllar per la salut dels col·laboradors/es, a fomentar el sentit de pertinença, a garantir el desenvolupament, la igualtat d’oportunitats i l’equilibri social, així com la confidencialitat i la seguretat de la informació, i a promoure la transparència, la integritat i l’acció social.

Polítiques de CTSCPolítiques de departament de persones del CTSC

Dirigir els esforços per disposar d’un equip humà qualificat, polivalent i motivat que, sota una identitat i sentit de pertinença, generi un clima d’activitat, participació i disposició orientat a un servei públic de qualitat. Juntament amb el rigor que exigeix implementar les polítiques empresarials, s’impregnen totes les accions dels diversos processos que vinculen a les persones col·laboradores des del moment previ de la seva incorporació a l’equip de treball (reclutament – selecció – acollida).

Polítiques de departament de persones CTSC

 

 


Asignación
Acerca de