SOL·LICITUD DE SERVEI

 

Qualitat

El Consorci de Transport Sanitari de Catalunya Regió Girona fa una aposta clara per la qualitat en el sector que queda desmostrada en les nombroses certificacions obtingudes: ISO 9001, ISO 14.001, UNE 179.002, Acords Voluntaris i el Manifest de Factor Humà.


 

 
Asignación
Acerca de