Qualitat

El Consorci de Transport Sanitari de Catalunya Regió Girona fa una aposta clara per la qualitat en el sector que queda desmostrada en les nombroses certificacions obtingudes: ISO 9001, ISO 14.001, UNE 179.002, Acords Voluntaris i el Manifest de Factor Humà.