SOL·LICITUD DE SERVEI

 

Responsabilitat corporativa

El CTSC, promogut per la sensibilitat i el compromís vers els canvis socials, ambientals i econòmics esdevinguts al llarg dels darrers anys en l’entorn socioeconòmic, ha estat i és conseqüent des de la seva gestió  i en les seves àrees més rellevants.

El 2014 l'organització va dissenyar l'informe de sostenibilitat i va definir el codi de conducta per als seus grups d'interès.

 


Codi de conducta del CTSC


Asignación
Acerca de