SOL·LICITUD DE SERVEI

 

Formació contínua

El CTSC Regió Girona impulsa el desenvolupament personal i laboral dels nostres professionals a través d’un pla de formació. Aquest procés d’aprenentatge i formació constant té l’objectiu de garantir un grau òptim de coneixement, ja sigui de la tecnologia utilitzada com dels darrers processos sociosanitaris:

  • Formació específica del sector del transport sanitari    
  • Prevenció de riscos    
  • Igualtat    
  • Qualitat i Medi Ambient    
  • Psicologia    
  • Conducció ecoeficient    
  • Protecció de dades 

Asignación
Acerca de